Bestyrelsens fordeling af opgaver

Bestyrelsen har udarbejdet et dokument med fordeling af opgaver. Dokumentet vil løbende blive opdateret, når nye opgaver kommer til, eller ansvaret for opgaverne skifter hænder. Dokumentet giver alle i grundejerforeningen mulighed for at se, hvem man i bestyrelsen bør gå til, hvis man har spørgsmål. Man er også velkommen til at kontakte bestyrelsen på gf.kongsvang@gmail.com , hvis der er vigtige opgaver for foreningen, som ikke kan ses på listen. Dokumentet kan findes under "Foreningens dokumenter"

14 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Forskønnelsesudvalget har besluttet at fælde 5 træer på fællesarealet, træerne er udvalgt ud fra højde og placering. Arbejdet starter tirsdag den 27. September 2022 og forventes færdigt fredag den 30.

OPDATERING: referat med underskrifter fra formanden og dirigenten er nu at finde i sammen mappe. Referatet fra årets ordinære generalforsamling er at finde på foreningens hjemmeside under "Foreningens