top of page

Nyt fra forskønnelsesudvalget - fældning af træer

Ved sidste møde i udvalget er det besluttet, at fælde diverse træer på fællesarealet, pga. af sygdom eller er gået ud.


Udvalget vil høre om der er nogen der vil fælde træerne - måske bare et eller to, som selvfølgelig beholder træet efter endt oprydning til deres brændeovn m. m.


Udvalget står selv for at få rodfræset de træer, der er fældet.


Kontakt Henrik eller Keldor hvis man er interesseret og få mere info før du/i begynder at fælde træer.


Udvalget har besluttet at det er “ først til mølle “ princippet.


De træer, det drejer om, er markeret med blåt.


Teksten er lånt fra foreningens facebookside

14 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Kig efter årets faktura i E-postkassen

Faktura for kontingent for det næste år er sendt ud til alle i grundejerforeningen. Kig efter den og husk at få den betalt så snart du har mulighed for det og senest 1. Marts. Det er en stor hjælp for

bottom of page