top of page

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 3. juni 2023 kl. 11.00

Bestyrelsen er ved at få lagt sidste hånd på bilag til årets generalforsamling, og disse udsendes snarest. MEN vi kender dato, tid og sted, så det kan foreningens medlemmer lige så godt få information om, så I kan sætte kryds i kalenderen.


Bemærk denne del af foreningens vedtægter:

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære

generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før

afholdelse, således at de kan udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslagene kan evt. suppleres med overslag over mulige økonomiske konsekvenser


Da vi skal bestille forplejning bedes deltagelse på generalforsamlingen meddeles på gf.kongsvang@gmail.com senest lørdag den 20. maj.


ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN KONGSVANG DEN 3. JUNI 2023 KL. 11.00

STED: Campingpladsen ved Bildsø


BILDSØ CAMPING

DRØSSELSBJERGVEJ 42A

4200 SLAGELSE


DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.


2. Optælling af stemmeberettigede og godkendelse af fuldmagter.


3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.


4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.


5. Indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd).


6. Indkomne forslag fra bestyrelsen

Punkt om opfølgning på veje, der blev diskuteret på seneste generalforsamling.

Grønt område, forslag og budget på initiativer.


7. Bestyrelsens forslag til eventuel budgetrevision for indeværende år samt forslag til budget og kontingent/gebyrer for det efterfølgende år.

Indstilling om fastsættelse af kontingent på 1.000 kr. Det er en stigning på 200 kr.


8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 10 1. pkt.


Nuværende i GF Kongsvang bestyrelse er:

i. Martin Elsborg (på valg 2023)

Villig til genvalg

ii. Lisbeth Hald (på valg 2024)

iii. Jesper Kervin Franke (på valg 2023)

Villig til genvalg

iv. Bibi (på valg 2023)

Villig til genvalg

iiii. Nete (på valg 2024)


9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

a. Lene Damsgård (på valg 2024)


b. Kirsten Hansen (på valg 2023)10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

På valg som revisorer

i. Keldor Skov

ii. Carsten Hansen


b. På valg som revisorsuppleant


11. Eventuelt.


9 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page